Tín nhiệm đến từ đâu?

Posted on 24/06/2012 bởi

0


Vũ Nam dịch từ Sethgodin.typepad.com.

Gợi ý: Nó không bao giờ đến từ những khoảng thời gian tốt đẹp và từ các dự án dễ dàng.

Chúng ta tín nhiệm mọi người bởi vì họ đã thể hiện tốt khi mọi việc không thuận lợi, bởi vì họ đã nói sự thật khi dễ dàng hơn để nói dối và bởi vì họ đã giữ lời hứa khi họ lẽ ra có thể thoát khỏi khó khăn nếu nuốt lời.

Mỗi khoảng thời gian khó khăn và mỗi dự án nhiều áp lực là một cơ hội khác để giành được niềm tin của một ai đó mà bạn quan tâm.

Bài cùng tác giả mà F-Corner đã dịch:

Độc giả muốn đem các bài viết trên F-Corner sang đăng ở các nơi khác hay muốn tham gia viết, dịch bài cộng tác với F-Corner, xin vui lòng vào đọc kỹ trang XƯNG DANH để biết thêm chi tiết. Chân thành cảm ơn.

Advertisements
Posted in: Bài dịch